Dây thép cacbon thứ cấp


Chúng tôi cung cấp dây thép cacbon lựa chọn thứ cấp:
Chúng tôi là nhà cung cấp và xuất khẩu dây thép thứ cấp. (lựa chọn thứ hai & hàng đầu quá mức) Chúng tôi làm việc với các nhà sản xuất dây thép lớn nhất ở Bắc Mỹ, và đã cung cấp cho khách hàng của chúng tôi ở nhiều quốc gia trên thế giới trong hơn 35 năm.

Làm thế nào để làm việc với chúng tôi:
Dưới đây là những sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi bán liên tục. Gửi email cho chúng tôi để cho chúng tôi biết bạn là ai và loại dây bạn cần. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trước, sau đó sẽ gửi các đề nghị chính xác cho thị trường của bạn. Ngoài ra, nếu bạn đang tìm kiếm các loại dây khác, vui lòng cho chúng tôi biết.

SecondarySteelWire.com là một bộ phận xuất khẩu con của:
Continental Trading Corp. - USA


twitter

Send us an Email